ജിദ്ദ കെഎംസിസി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി "കാരുണ്യ ഹസ്‌തം കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതി"
കീഴ് ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ


1- പദ്ധതിയില്‍ മെമ്പര്‍മാരെ ചേര്‍ക്കുന്നതിനു മുന്‍പായി കെ.എം.സി.സി ഭാരവാഹികളായിട്ടുള്ളവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പുതുക്കിയ പദ്ധതി നിയമാവലി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം (പുതിയ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പേജിൽ ഭാഗികമായും, സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ www.kmccjeddah.org / www.kmcconline.info പൂർണ്ണമായും നിയമാവലി ലഭ്യമാണ്)

2- കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി എല്ലാ വര്‍ഷവും ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിക്കും, തുടര്‍ന്നും പദ്ധതിയില്‍ അംഗത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പുതിയതായി പദ്ധതിയില്‍ ചേരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഡിസംബർ 31 ന് മുന്‍പായി കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് സംഭാവനാ വിഹിതം നല്‍കി അംഗത്വം പുതുക്കേണ്ടതാണ്. kmccjeddah.org / www.kmcconline.info എന്ന സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റിലൂടെയും അംഗത്വ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.

3- മെമ്പര്‍മാരെ ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍, കൂപ്പണും, അപേക്ഷാ ഫോറവും നിര്‍ബന്ധമായും പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കണം, പൂരിപ്പിച്ച ഫോറത്തിൽ നിന്നും കൂപ്പൺ മുറിച്ചെടുത്ത് മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കുകയും, കൂപ്പണ്‍ മുറിച്ചെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശവും നല്‍കണം. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക അംഗമാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഓണലൈനിൽ അപേക്ഷകന്റെ അംഗത്വ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്‍ഡുകള്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതല്ല. സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ഓൺലൈൻ ആയി അംഗത്വ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.

4- അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ അപേക്ഷാഫോറം അതാത് ഏരിയ / ജില്ല / മണ്ഡലം / പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റർമാർ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയി റെജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു www.kmcconline.info ഓൺലൈൻ എൻട്രി നടത്തി പ്രിൻറ് എടുത്തു ഫണ്ട് സഹിതം പ്രിൻറ് ജിദ്ദ കെഎംസിസി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ എത്തിച്ച് നല്‍കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ നിര്‍ബന്ധമായും അപേക്ഷാഫോറം അതാത് കമ്മിറ്റികൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്, മരണാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി അപേക്ഷ നല്‍കുമ്പോള്‍ മാത്രം പദ്ധതി അപേക്ഷാ ഫോറം മറ്റു രേഖകളോടൊപ്പം ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മറ്റിക്ക് എത്തിച്ച് നല്‍കേണ്ടതാണ്. ഒരു മെമ്പര്‍ തന്‍റെ അവകാശി ആരെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപേക്ഷാ ഫോറത്തില്‍ ആയതിനാല്‍, അതാത് കമ്മറ്റികള്‍ അപേക്ഷാ ഫോറത്തിന്‍െറ കോപ്പി എത്തിച്ച് നല്‍കാതെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ അവകാശികള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതല്ല, ഭാവിയില്‍ നിയമ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പോലും സാധ്യതയുള്ള വിഷയമായതിനാല്‍ കമ്മറ്റികള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിഷ്കര്‍ഷത പുലര്‍ത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓണലൈനിൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കമ്മറ്റികൾ അവകാശികളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കോളങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

5- പദ്ധതിയില്‍ ചേരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പും തിയ്യതിയുമില്ലാത്ത അപേക്ഷാ ഫോറം ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. സഹായ അപേക്ഷകളില്‍ എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഫോറത്തിലെ ഒപ്പ് യഥാര്‍ത്ഥ ഒപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ സഹായം നല്‍കുകയുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ ഒരു സഹായവും നല്‍കുന്നതല്ല.

6- ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഓൺലൈനായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുള്ള കമ്മറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോമുകൾ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് .

7- ജിദ്ദ കെഎംസിസി സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച അവസാന തീയ്യതിക്ക് മുന്‍പായി ഫോമുകൾ എത്തിച്ച് നല്‍കാതിരിക്കുകയോ, അതിന് ശേഷവും അംഗങ്ങളെ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം, ഇക്കാര്യത്തില്‍ സെൻട്രൽ കമ്മറ്റിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത്തരം കമ്മിറ്റികളുടെ മേൽ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ് .

8- പദ്ധതി മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് ഏതു ദിവസങ്ങളില്‍ അംഗത്വം നേടിയാലും, തൊട്ടു മുൻ വർഷം അംഗമല്ലാതെ ആദ്യമായി പദ്ധതിയില്‍ ചേരുന്നവരുടെ അംഗത്വം മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് മുതല്‍ ഡിസംബർ 31 വരേയായിരിക്കും, ഈ കാലയളവില്‍ നടക്കുന്ന അത്യാഹിതങ്ങള്‍ മാത്രമേ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. നേരത്തേ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമായവര്‍ ഡിസംബർ 31 നു മുമ്പ് അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതോടെ പുതിയ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

9- മെമ്പര്‍മാരെ ചേര്‍ക്കുന്ന കാലാവധി അവസാനിച്ചാല്‍ ബാക്കിയായ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അതാതു കമ്മിറ്റികൾ തിരിച്ചു ഓഫിസിൽ എത്തിക്കണം, പിന്നീട് പലരൂപത്തിലുമുള്ള ദുരുപയോഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും കണിശത പാലിക്കേണ്ടതാണ് .

10- പദ്ധതിയുടെ ഓൺലൈനിലുള്ള പി.ഡി.എഫ് ഫോം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് കമ്മറ്റികൾ ആ ഫോറത്തിൽ സീൽ പതിക്കുകയോ പ്രസിഡണ്ട് / സെക്രെട്ടറി മാരുടെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യണം. ദുരുപയോഗത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കമ്മറ്റികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്കര്ശത പുലർത്തണം. ഈ പ്രസിഡണ്ട് / സെക്രെട്ടറി മാരുടെ ഒപ്പ് നോക്കി പരിചിതനായ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് മാത്രം അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ വാങ്ങി പദ്ധതിയിൽ ഭാഗവാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന വിഷയം അതാത് കമ്മിറ്റികൾ യോഗങ്ങളിൽ കൃത്യമായി അറിയിക്കണം.

11- പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു വിവരങ്ങള്‍ക്കും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ..

12- പഴയ മെമ്പര്‍മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ പുതിയ ഫോറം മുഴുവനായി പൂരിപ്പിക്കണം എന്നില്ല, പകരം സൈറ്റിൽ കയറി ഇഖാമ നമ്പർ അടിച്ച് നോക്കിയാൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും കോളങ്ങൾ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും.

13- പ്രചാരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ പദ്ധതി മെമ്പര്‍മാരുടെ മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ അന്തിമ പട്ടിക kmccjeddah.org എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്, പദ്ധതിയില്‍ ഭാഗവാക്കായ മുഴുവന്‍ കമ്മറ്റികളും സാധാരണ അംഗങ്ങളും അംഗത്വം വെബ്സൈറ്റില്‍ പുനപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്, ഏതെങ്കിലും അപാകതകള്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപെട്ടു ശരിയാക്കേണ്ടതാണ് .

14- സുരക്ഷാ പദ്ധതിയില്‍ ഇതേവരേ ചെര്‍ന്നിട്ടില്ലാത്ത, മാരക രോഗങ്ങളോ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോയതോ, പോവാന്‍ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നാട്ടുകാരോ ചേര്‍ന്ന് പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നേടി കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം മെമ്പര്‍മാരാക്കിയതായി മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു മെഡിക്കല്‍ സര്‍ട്ട്ഫിക്കേറ്റും മുന്‍കൂട്ടി വാങ്ങാതെ നടത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ അന്തസത്തക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവര്‍ത്തനമാണ്, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി അപേക്ഷ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ കമ്മറ്റി ഇത് ആഴത്തില്‍ പരിശോധിക്കും, ധാര്‍മ്മികതക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തകനം നടന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാല്‍ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ഒരു ആനുകൂല്യവും പ്രസ്തുത കേസ്സുകളില്‍ നല്‍കുന്നതല്ല. ആനുകൂല്യങ്ങൾ പദ്ധതി അനുശാസിക്കുന്ന വിധം അര്ഹതപെട്ടവർക്കാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികൾ / അംഗങ്ങൾ നിര്ബന്ധിതരാണ് .

15- എത്ര വര്‍ഷം അംഗത്വം നേടിയാലും ഒരു രോഗത്തിന് / അപകടത്തിന് ഒരു തവണ മാത്രമേ പദ്ധതിയില്‍ നിന്നും ചികിത്സാ സഹായം നല്‍കുകയുള്ളൂ. പദ്ധതിയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള പഴയ മെമ്പര്‍മാര്‍ക്ക് പുതിയ അംഗത്തെക്കാള്‍ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചികിത്സാ സഹായ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതാണ് .

16- അപേക്ഷാ ഫോറത്തില്‍ നാട്ടിലേയും സൌദിയിലേയും മൊബൈല്‍ നമ്പറും നാട്ടിലെ അഡ്രസ്സും, അവകാശിയുടെ പേരും നിര്‍ബന്ധമാണ്, സഹായം നല്‍കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ധാരാളം വിഷമങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതിനാല്‍, തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയത് മൂലം ആര്‍ക്കെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നാല്‍, കമ്മറ്റിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

17- നേരത്തേ മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ മെമ്പര്‍മാരാക്കി ചികിത്സാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കമ്മറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പദ്ധതി ധാര്‍മ്മികത മുന്‍നിര്‍ത്തി ഇത്തരം കേസ്സുകളില്‍ ഒരു സഹായവും നല്‍കുന്നതല്ല, നിയമാവലിയില്‍ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങള്‍, പദ്ധതി കാലയളവില്‍ ഉള്ളതായി പുതുതായി കണ്ടെത്തുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ സഹായം നല്‍കുകയുള്ളൂ.

18- എന്നാണോ അപേക്ഷകളും /ഓൺലൈൻ പ്രിന്റും ഫണ്ടും KMCC സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ കൈപറ്റുന്നത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങള്‍ മാത്രമേ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ, ഇതില്‍ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

19- പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഓഫിസിൽ എത്തിക്കുകയോ kmccjeddah123@gmail.com എന്ന ഈമെയിലിൽ അയക്കുയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്വകാര്യ ഇ.മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ അയച്ചാല്‍ കമ്മറ്റിക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും അക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

20- കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ ഒരു കാരണവശാലും പദ്ധതിയില്‍ അംഗമാക്കുവാന്‍ പാടുള്ളതല്ല, അങ്ങിനെ ചെയ്താല്‍ അവര്‍ക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും അര്‍ഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

21- അപേക്ഷകന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ പൂര്‍ണ്ണമായ അഡ്രസ്സ് പട്ടികയില്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്, ഇത് നിയമപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തരുത് എന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

22- 2015 മുതൽ ഏതെങ്കിലും 3 വർഷം പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി പ്രവാസം നിർത്തി നാട്ടിലുള്ളവർക്കും പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം നൽകുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ ചേരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ പൂർത്തിയാക്കി കാരുണ്യ ഹസ്‌തം കുടുംബ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 1200 ഇന്ത്യൻ രൂപ ട്രാൻസ്‌ഫർ ചെയ്‌തു നാട്ടിൽ കമ്മിറ്റി നിയോഗിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്ററെ ബന്ധപെട്ടു അംഗമാകാവുന്നതാണ് .

23- 2021 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യ തുകകള്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ വിശദ വിവരം പ്രിന്റഡ് ഫോറത്തിലുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ആളുകളെ ചേര്‍ക്കുക.

24. ജിദ്ദ കെഎംസിസി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി നടന്നു വരുന്ന കാരുണ്യ ഹസ്‌തം സുരക്ഷാ പദ്ധതിയോടൊപ്പം 2021 മുതൽ "പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതി" നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ചു, 2015-2020 കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും 5 വര്ഷം പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി പ്രവാസം നിർത്തി നാട്ടിൽ പോയവർക്ക് 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 2021 വർഷം മുതൽ 1000 രൂപ മാസാന്തം പെൻഷനായി നൽകുന്നതാണ്. പെൻഷന് അർഹരായവർ 2021 മുതൽ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അംഗത്വം പുതുക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ 2021 മുതൽ തുടർച്ചയായി 3 വർഷം അംഗമായി (2023 ഉൾപ്പെടെ) പ്രവാസം നിർത്തി നാട്ടിൽ പോകുന്നവർ 60 വയസ് പൂർത്തിയായാകുന്നതോടെ മാസാന്തം 1000 രൂപ പെൻഷന് അർഹരാണ് . പെൻഷന് അർഹരായവർ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നാട്ടിൽ നിന്നും അംഗത്വം തുടർന്നും പുതുക്കേണ്ടതാണ്. വർഷാ വർഷം അംഗത്വം പുതുക്കാത്തവരുടെ പെൻഷൻ അർഹത സ്വമേധയാ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. 2015 -2020 കാലയളവിൽ ഏതെങ്കിലും 3 വർഷം ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ പോയവർക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നും പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാമെങ്കിലും അവർ 60 വയസ് പൂർത്തിയായാലും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരാവുന്നത് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി നാട്ടിൽ നിന്നും അംഗത്വം പുതുക്കി അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്കായിരിക്കും. പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം നില നിർത്തുന്നതിനു തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അവർ അംഗത്വം പുതുക്കുകയും വേണം. പെന്ഷന് അർഹരായവർ സ്വമേധയാ മരണാന്തര / ചികിത്സാ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറുന്നതും അവർ പെൻഷനല്ലാത്ത മരണാന്തര/ചികിത്സാ മറ്റു യാതൊരു വിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹരായിരിക്കുകയില്ല. സാധുവായ അംഗത്വം നില നിൽക്കെ ഇടക്ക് വെച്ച് പെന്ഷന് അർഹരായവർ പ്രസ്‌തുത വർഷത്തെ അംഗത്വ കാലാവധി തീരും വരെ മരണാന്തര / ചികിത്സ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അര്ഹരായിരിക്കുകയുള്ളൂ; തൊട്ടടുത്ത വർഷം അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതോടെ സ്വമേധയാ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് മാറുന്നതും പ്രസ്‌തുത വർഷം മുതൽ അവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതും, മരണാനന്തര/ചികിത്സാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹരായിരിക്കുകയുമില്ല. നാട്ടിൽ നിന്നും അംഗത്വമെടുക്കാൻ അർഹരായവർ മുൻ വർഷ (2020) തുടർച്ചയില്ലാതെ 2021 ൽ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാവുമ്പോൾ പെൻഷനുൾപ്പടെയുള്ള എല്ലാ വിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹരാവുക മാർച്ചു ഒന്ന് മുതൽ മാത്രമായിരിക്കും. പ്രവാസികൾക്ക് കുടുംബിനികളെ അംഗമാക്കാമെങ്കിലും പ്രവാസികൾ അവരുടെ ഇക്കാമ നമ്പറിൽ അംഗമാകുന്ന കുടുംബിനികൾ പെൻഷൻ അർഹരല്ല.